Türkiye nüfusunun yüzde 15,2’si genç

Araç Tavsiyeleri, Ehliyet Tipleri, Ekonomik Sürüş, Eski Ehliyet Değişimi, Genel, Sürücü Belgesi Sınıfları, Sürücü Kursları May 19, 2023 Yorum Yok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiklerle Gençlik, 2022 araştırmasına nazaran Türkiye nüfusunun yüzde 15,2’sini genç nüfus oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına nazaran 2022 yılı sonu prestijiyle Türkiye’nin Yekün nüfusu 85 milyon 279 bin 553 şahıs iken 15-24 ıslak kümesindeki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 şahıs olurken genç nüfus, Yekün nüfusun yüzde 15,2’sini kapsadı.

Genç nüfusun yüzde 51,2’sini erkek nüfus, yüzde 48,8’ini ise bayan nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına nazaran genç nüfusun Yekün nüfus içindeki oranının 2030 yılında yüzde 14, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1’e düşeceği öngörüldü.

Genç nüfusun Yekün nüfus içindeki oranı, istikbal yıllara dair varsayımlara nazaran giderek düşüyor.

Türkiye’nin genç nüfus oranının AB Üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

Türkiye’nin genç nüfus oranının yüzde 15,2 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,5 oldu.

AB Üye ülkeleri ortasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 12,8 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Hollanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9,1 ile Bulgaristan, yüzde 9,3 ile Çekya, yüzde 9,4 ile Slovenya ve Letonya olduğu görüldü.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu Vilayet yüzde 22 ile Hakkari oldu

ADNKS sonuçlarına nazaran 2022 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu vilayet, yüzde 22 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 21,7 ile Şırnak ve yüzde 21,1 ile Siirt izledi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu Vilayet yüzde 12,3 ile Muğla ve Balıkesir oldu. Bu vilayetleri yüzde 12,7 ile Ordu, yüzde 12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli vilayetleri izledi.

Genç nüfusun yüzde 30,2’sinin 20-22 ıslak kümesinde yer aldığı görüldü

Genç nüfus ıslak kümesine nazaran incelendiğinde 2022 yılında genç nüfusun yüzde 29,7’sinin 15-17 ıslak kümesinde, yüzde 19,1’inin 18-19 ıslak kümesinde, yüzde 30,2’sinin 20-22 ve yüzde 21,0’inin ise 23-24 ıslak kümesinde yer aldığı görüldü.

Beklenen Ömür müddeti 15 yaşındaki genç nüfus için 63,6 Yıl oldu

Hayat Tabloları, 2019-2021 sonuçlarına nazaran doğuşta beklenen Ömür müddeti, Türkiye geneli için 77,7 yıl, erkekler için 75,0 Yıl ve bayanlar için 80,5 Yıl oldu. Türkiye’de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan Ömür mühletinin ortalama 63,6 yıl, erkekler için 61,0 Yıl ve bayanlar için 66,4 Yıl olduğu görüldü. öteki bir Anlatım ile 15 yaşına ulaşan genç bayanların, genç erkeklerden ortalama 5,4 Yıl daha Çok yaşayacağı iddia edildi.

Evli olan genç bayanların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 3,8 katı

Genç nüfus yasal uygar duruma nazaran incelendiğinde, cinsiyetler ortasında Değerli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2022 yılında yüzde 96,3’ünün hiç evlenmemiş, yüzde 3,6’sının evli, yüzde 0,1’inin boşanmış olduğu görülürken genç bayan nüfusun yüzde 85,8’inin hiç evlenmemiş, yüzde 13,7’sinin evli, yüzde 0,4’ünün ise boşanmış olduğu görüldü. Evli olan genç bayanların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 3,8 sert oldu.

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 49,2 oldu

Türkiye’de 2020/’21 öğretim yılında yüzde 44,4 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2021/’22 öğretim yılında yüzde 44,7’ye yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde, erkeklerde bu Oran yüzde 40,5’ten yüzde 40,3’e düşerken bayanlarda yüzde 48,5’ten yüzde 49,2’ye yükseldi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 24,2 oldu

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına nazaran gençlerde işgücüne katılma oranı, 2021 yılında yüzde 41,7 iken 2022 yılında yüzde 43,8 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2021 yılında yüzde 53,1 iken 2022 yılında yüzde 56,2, genç bayanlarda ise bu Oran 2021 yılında yüzde 29,7 iken 2022 yılında yüzde 31,0 oldu. Gençlerde işsizlik oranı, 2021 yılında yüzde 22,6 iken 2022 yılında yüzde 19,4 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2021 yılında yüzde 19,4 iken 2022 yılında yüzde 16,4, genç bayanlarda ise bu Oran 2021 yılında yüzde 28,7 iken 2022 yılında yüzde 25,2 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2021 yılında yüzde 24,7 iken 2022 yılında yüzde 24,2 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2021 yılında yüzde 17,5 iken 2022 yılında yüzde 16,4, genç bayanlarda ise bu Oran 2021 yılında yüzde 32,4 iken 2022 yılında yüzde 32,3 oldu.

İstihdamdaki gençlerin yüzde 53,5’i hizmet kesiminde yer aldı

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına nazaran genç nüfusun istihdam oranı, 2021 yılında yüzde 32,2 iken 2022 yılında yüzde 35,3’e yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2021 yılında yüzde 42,8 iken 2022 yılında yüzde 46,9, genç bayanlarda bu Oran 2021 yılında yüzde 21,2 iken 2022 yılında yüzde 23,2 oldu. Genç nüfusun istihdamı bölümlere nazaran incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2022 yılında yüzde 15,1’inin tarım bölümünde, yüzde 31,4’ünün Sanayi kesiminde, yüzde 53,5’inin ise hizmet dalında yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 14,0’ünün tarım dalında, yüzde 36,7’sinin Sanayi kesiminde, yüzde 49,3’ünün hizmet bölümünde yer aldığı görülürken genç bayanların yüzde 17,5’inin tarım, yüzde 20,3’ünün sanayi, yüzde 62,2’sinin ise hizmet dalında yer aldığı görüldü.

Genel sıhhat durumundan şad olduğunu belirten gençlerin oranı yüzde 84,8 oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 18 ve daha üst yaştaki bireylerden genel sıhhat durumundan şad olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında yüzde 69,3 iken 2022 yılında yüzde 69,2 oldu. genel sıhhat durumundan orta düzeyde mutlu olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında yüzde 18,5 iken 2022 yılında yüzde 19,5, şad olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında yüzde 12,1 iken 2022 yılında yüzde 11,3 oldu. genel sıhhat durumundan mutlu olduğunu belirten 18-24 ıslak kümesindeki genç nüfus oranı 2021 yılında yüzde 83,5 iken 2022 yılında yüzde 84,8 oldu. genel sıhhat durumundan orta düzeyde şad olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında yüzde 11,1 iken 2022 yılında yüzde 10,5, mutlu olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında yüzde 5,4 iken 2022 yılında yüzde 4,7 oldu.

Genel sıhhat durumundan mutlu olduğunu belirtenler

Genel sıhhat durumundan şad olduğunu belirten 18-24 ıslak kümesindeki genç erkek nüfus oranı 2021 yılında yüzde 85,9 iken 2022 yılında yüzde 89,9 oldu. genel sıhhat durumundan orta düzeyde mutlu olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında yüzde 8,5 iken 2022 yılında yüzde 6,1, mutlu olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında yüzde 5,6 iken 2022 yılında yüzde 4 oldu. genel sıhhat durumundan şad olduğunu belirten 18-24 ıslak kümesindeki genç bayan nüfus oranı 2021 yılında yüzde 81,0 iken 2022 yılında yüzde 79,5 oldu. genel sıhhat durumundan orta düzeyde mutlu olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında yüzde 13,9 iken 2022 yılında yüzde 15,1, mutlu olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında yüzde 5,1 iken 2022 yılında yüzde 5,4 oldu.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 2022 yılında, 18 ve daha üst yaştaki bireylerden kendini Mesut hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 49,7 iken kendini orta düzeyde Mesut hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 34,5, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 15,9 oldu.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 2022 yılında 18-24 ıslak kümesindeki genç nüfus içinde kendini Mesut hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 47,9 iken kendini orta düzeyde Mesut hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 36,4, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 15,7 oldu.

Kendini Mesut yahut orta düzeyde Mesut hissettiğini belirten gençlerin oranı yüzde 84,3

Kendini Mesut hissettiğini belirten 18-24 ıslak kümesindeki genç erkek nüfusun oranı yüzde 44,1 iken kendini orta düzeyde Mesut hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 37,2, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 18,7 oldu. Kendini Mesut hissettiğini belirten 18-24 ıslak kümesindeki genç bayan nüfusun oranı yüzde 51,9 iken kendini orta düzeyde Mesut hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 35,6, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 12,5 oldu. Kendini Mesut yahut orta düzeyde Mesut hissettiğini belirten gençlerin oranı yüzde 84,3

Gençlerin yüzde 82,4’ü işinden mutlu olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 2022 yılında, gençlerin yüzde 82,4’ü çalıştığı işinden mutlu olduğunu, yüzde 52,9’u elde ettiği kardan mutlu olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 82,5, elde edilen çıkardan memnuniyet oranı yüzde 55,4 olurken genç bayanlarda ise bu oranlar yüzde 82,2 ve yüzde 48,2 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 67’si almış olduğu eğitimden şad olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 2022 yılında, gençlerin yüzde 67’si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden şad olduğunu belirtti. Bu Oran genç erkeklerde yüzde 65,6 iken genç bayanlarda yüzde 68,5 oldu.

Gençler en Çok dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucu hayatını kaybetti

Ölüm ve mevt nedeni istatistiklerine nazaran 2021 yılında ölen 15-24 ıslak kümesindeki gençlerin yüzde 38,2’si dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 8,2 ile yeterli huylu ve Üzücü huylu tümörler ve üçüncü sırada yüzde 7,7 ile hudut sistemi ve duyu organları hastalıkları takip etti.

Ölüm nedenleri cinsiyete nazaran incelendiğinde, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı yüzde 42,3, genç bayanların oranı yüzde 28,3 oldu. Âlâ huylu ve Kötü huylu tümörler nedeni ile hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı yüzde 6,9, genç bayanların oranı yüzde 11,4 oldu.

İnternet kullanan gençlerin oranı yüzde 96,9 oldu

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına nazaran 16-24 ıslak kümesindeki genç nüfusun İnternet kullanım oranı, 2021 yılında yüzde 97,1 iken 2022 yılında yüzde 96,9 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2021 yılında yüzde 98,4 iken 2022 yılında yüzde 97,6, genç bayanlarda ise 2021 yılında yüzde 95,6 iken 2022 yılında yüzde 96,1 oldu.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir