Türkiye nüfusunun yaş yapısı değişti

Araç Tavsiyeleri, Ehliyet Tipleri, Ekonomik Sürüş, Eski Ehliyet Değişimi, Genel, Sürücü Belgesi Sınıfları, Sürücü Kursları Mar 17, 2023 Yorum Yok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiklerle Yaşlılar, 2022 bilgilerini yayınladı.

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha üst yaştaki nüfus, 2017 yılında 6 milyon 895 bin 385 şahıs iken nihayet beş yılda yüzde 22,6 artarak 2022 yılında 8 milyon 451 bin 669 şahıs oldu. İhtiyar nüfusun Yekün nüfus içindeki oranı ise 2017 yılında yüzde 8,5 iken, 2022 yılında yüzde 9,9’a yükseldi.

Kadınlar daha yaşlı

Yaşlı nüfusun 2022 yılında yüzde 44,4’ünü erkek nüfus, yüzde 55,6’sını bayan nüfus oluşturdu.

Nüfus giderek yaşlanacak

Nüfus projeksiyonlarına nazaran İhtiyar nüfus oranının 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörüldü.

Yaşlı nüfusun yüzde 64,5’inin 65-74 ıslak kümesinde yer aldığı görüldü

Yaşlı nüfus ıslak kümesine nazaran incelendiğinde, 2017 yılında İhtiyar nüfusun yüzde 61,6’sının 65-74 ıslak kümesinde, yüzde 29,7’sinin 75-84 ıslak kümesinde ve yüzde 8,6’sının 85 ve daha üst ıslak kümesinde yer aldığı görülürken, 2022 yılında yüzde 64,5’inin 65-74 ıslak kümesinde, yüzde 27,7’sinin 75-84 ıslak kümesinde ve yüzde 7,9’unun 85 ve daha üst ıslak kümesinde yer aldığı görüldü.

Yaşlı nüfusun yüzde 0,1’ini oluşturan 100 ıslak ve üzerindeki İhtiyar şahıs sayısı, 2022 yılında 5 bin 344 oldu.

Türkiye nüfusunun ıslak yapısı değişti

Yaşlı nüfusun Yekün nüfus içindeki oranının yüzde 10’u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Türkiye’de İhtiyar nüfus, diğer ıslak kümelerindeki nüfusa nazaran daha yüksek bir Hız ile artış gösterdi.

Küresel yaşlanma süreci olarak isimlendirilen “demografik dönüşüm” sürecinde olan Türkiye’de, doğurganlık ve ölümlülük suratlarındaki azalma ile Bir arada sıhhat alanında kaydedilen gelişmeler, Ömür standardının, refah seviyesinin ve doğuşta beklenen Ömür mühletinin artması ile nüfusun ıslak yapısı Form değiştirdi. Çocuk ve gençlerin Yekün nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların Yekün nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye, oransal olarak İhtiyar nüfus yapısına sahip ülkelere nazaran hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, İhtiyar nüfus sayısal olarak epeyce fazla.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan şahısların yaşları küçükten büyüğe yanlışsız sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olarak tanımlanıyor. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2017 yılında 31,7 iken 2022 yılında 33,5 oldu. Ortanca ıslak 2022 yılında erkeklerde 32,8, bayanlarda 34,2 olarak gerçekleşti.

“2080’de ortanca ıslak 45 olacak”

Nüfus projeksiyonlarına nazaran, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45 olacağı öngörüldü.

Yaşlı bağımlılık oranı 2022 yılında yüzde 14,5

Çalışma çağındaki Çehre bireye düşen İhtiyar sayısını Anlatım eden İhtiyar bağımlılık oranı, 2017 yılında yüzde 12,6 iken bu Oran 2022 yılında yüzde 14,5’e yükseldi.

Nüfus projeksiyonlarına nazaran, İhtiyar bağımlılık oranının 2030 yılında yüzde19,6, 2040 yılında yüzde 25,3, 2060 yılında yüzde 37,5 ve 2080 yılında yüzde 43,6 olacağı öngörüldü.

Türkiye, İhtiyar nüfus oranına nazaran sıralamada 184 ülke ortasında 66. sırada yer aldı

Birleşmiş Milletler dünya nüfus iddialarına nazaran 2022 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 975 milyon 105 bin 156 kişi, İhtiyar nüfusun ise 782 milyon 998 bin 642 şahıs olduğu iddia edildi. Bu iddialara nazaran dünya nüfusunun yüzde 9,8’ini İhtiyar nüfus oluşturdu. En yüksek İhtiyar nüfus oranına sahip birinci üç ülke sırasıyla yüzde 29,9 ile Japonya, yüzde 24,1 ile İtalya ve yüzde 23,3 ile Finlandiya oldu. Türkiye, 184 ülke ortasında 66. sırada yer aldı.

Yaşlı nüfusun Yekün nüfus içindeki oranının yüzde 10 ve üzerinde olduğu Vilayet sayısı 2022 yılında 52 oldu.

Yaklaşık her 4 haneden birinde en az bir İhtiyar Fert bulunduğu görüldü

Türkiye’de 2022 yılında Yekün 26 milyon 75 bin 365 haneden 6 milyon 276 bin 433’ünde İhtiyar nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha üst yaşta en az bir Fert bulunduğu görüldü. diğer bir tabirle, hanelerin yüzde 24,1’inde en az bir İhtiyar Fert yaşadığı görüldü.

Türkiye’de 1 milyon 632 bin 874 yaşlının Biricik başına yaşadığı tespit edildi

En az bir İhtiyar Fert bulunan 6 milyon 276 bin 433 hanenin 1 milyon 632 bin 874’ünün Biricik başına yaşayan İhtiyar fertler oluşturdu. Bu hanelerin yüzde 74,7’sini İhtiyar bayanlar, yüzde 25,3’ünü ise İhtiyar erkekler oluşturdu.

Tek Benlik İhtiyar hanehalkı oranının en yüksek olduğu Vilayet Burdur

En az bir İhtiyar Fert bulunan haneler içinde Biricik Benlik İhtiyar hanehalkı oranının en yüksek olduğu vilayet, 2022 yılında yüzde 35,5 ile Burdur oldu. Bu ili yüzde 35 ile Balıkesir, yüzde 34,5 ile Çanakkale izledi. Bu oranın en düşük olduğu Vilayet ise yüzde 7,8 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 13,5 ile Batman, yüzde 14,7 Şırnak ile izledi.

Yaşlı Fert bulunan hanelerin yüzde 57,2’sinin 3 ve daha Fazla katlı binalarda ikamet ettiği görüldü

En az bir İhtiyar Fert bulunan hanelerin yüzde 57,2’sinin 3 ve daha Çok kata sahip binalarda ikamet ettiği görüldü. Laf konusu hanelerin yüzde 60,1’inin asansör bulunmayan, yüzde 39,9’unun ise asansörü bulunan binalarda yaşadığı görüldü.

Okuma Yazı bilen İhtiyar nüfus oranı 2021 yılında yüzde 85,6

Yaşlı nüfus içinde okuma Yazı bilenlerin oranı 2017 yılında yüzde 80,4 iken 2021 yılında yüzde 85,6 oldu. Okuma Yazı bilmeyen İhtiyar nüfus oranı 2017 yılında yüzde 19,6 iken 2021 yılında yüzde 14,4 oldu. Okuma Yazı bilmeyen İhtiyar bayanların oranının, 2021 yılında İhtiyar erkeklerin oranından 5,3 kat Çok olduğu görüldü. Okuma Yazı bilmeyen İhtiyar bayanların oranı yüzde 22,3 iken İhtiyar erkeklerin oranı yüzde 4,2 oldu.

Yaşlı nüfus eğitim durumuna nazaran incelendiğinde, 2017 yılında İhtiyar nüfusun yüzde 44,5’i ilkokul mezunu, yüzde 6’sı Rüştiye yahut dengi okul/ilköğretim mezunu, yüzde 6,3’ü İdadi yahut dengi Okul mezunu, yüzde 6,2’si yükseköğretim mezunu iken 2021 yılında ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 46,5’e, Rüştiye yahut dengi okul/ilköğretim mezunu olanların oranı yüzde 8,5’e, İdadi yahut dengi Okul mezunu olanların oranı yüzde 8,6’ya, yükseköğretim mezunu olanların oranı ise yüzde 7,9 oldu.

Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete nazaran incelendiğinde, cinsiyetler ortasında Değerli farklılıklar olduğu gözlendi. Bitirilen bütün eğitim seviyelerinde İhtiyar erkek nüfus oranının İhtiyar bayan nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü.

Eşi ölmüş İhtiyar bayanların oranı, eşi ölmüş İhtiyar erkeklerin oranının 4,2 katı

Yaşlı nüfus yasal uygar duruma nazaran incelendiğinde, cinsiyetler ortasında Değerli farklılıklar olduğu görüldü. İhtiyar erkek nüfusun 2022 yılında yüzde 1,3’ünün hiç evlenmemiş, yüzde 83,7’sinin resmi nikahla evli, yüzde 3,8’inin boşanmış, yüzde 11,2’sinin eşi ölmüş olduğu görülürken İhtiyar bayan nüfusun yüzde 2,8’inin hiç evlenmemiş, yüzde 46,1’inin resmi nikahla evli, yüzde 4,2’inin boşanmış, yüzde 46,9’unun ise eşi ölmüş olduğu görüldü.

Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı 2021 yılında yüzde 11,4

Gelir ve Ömür şartları araştırması sonuçlarına nazaran, muadil hanehalkı kullanılabilir Fert medyan gelirinin yüzde 60’ına nazaran hesaplanan yoksulluk oranı, 2017 yılında Türkiye geneli için yüzde 20,1 iken 2021 yılında yüzde 21,3 oldu. Bu oran, İhtiyar nüfus için 2017 yılında yüzde 15,5 iken 2021 yılında yüzde 11,4 oldu.

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete nazaran incelendiğinde, İhtiyar erkeklerde yoksulluk oranı 2017 yılında yüzde 13,5 iken 2021 yılında yüzde 9,9 oldu. İhtiyar bayanlarda yoksulluk oranı ise 2017 yılında yüzde 17 iken 2021 yılında yüzde 12,6 oldu.

Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı 2021 yılında yüzde 11,3

İşgücü istatistiklerine nazaran, işgücüne katılma oranı 2017 yılında 15 ve daha üst yaştaki nüfus için yüzde 52,8 iken 2021 yılında yüzde 51,4 oldu. Bu Oran İhtiyar nüfus için 2017 yılında yüzde 12,2 iken 2021 yılında yüzde 11,3 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde, bu Oran İhtiyar erkek nüfusta 2021 yılında yüzde 18,6 iken İhtiyar bayan nüfusta yüzde 5,4 oldu. İhtiyar nüfustaki işsizlik oranının 2017 yılında yüzde 2,2 iken 2021 yılında yüzde 3 olduğu görüldü.

Çalışan İhtiyar nüfusun 2021 yılında yüzde 64,3’ü tarım dalında yer aldı

İşgücü istatistiklerine nazaran, istihdam edilen İhtiyar nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2021 yılında İhtiyar nüfusun yüzde 64,3’ünün tarım, yüzde 27,3’ünün hizmetler, yüzde 6,3’ünün sanayi, yüzde 2,1’inin ise inşaat dalında yer aldığı görüldü.

Yaşlılar 2021 yılında en Çok dolanım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti

Ölüm ve vefat nedeni istatistiklerine nazaran, 2021 yılında ölen yaşlıların yüzde 37,6’sı deveran sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 15 ile teneffüs sistemi hastalıkları, üçüncü sırada yüzde 12 ile düzgün huylu ve Kötü huylu tümörler takip etti.

Ölüm nedenleri cinsiyete nazaran incelendiğinde, cinsiyetler ortası en Kıymetli farkın düzgün huylu ve Üzücü huylu tümörlerde olduğu görüldü. Âlâ ve Kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden İhtiyar erkeklerin oranı İhtiyar bayanların oranının yaklaşık iki sert oldu. Güzel ve Üzücü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden İhtiyar erkeklerin oranı yüzde 15,3 iken İhtiyar bayanların oranı yüzde 8,5 oldu.

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2021 yılında yüzde 3

Ölüm ve vefat nedeni istatistiklerine nazaran, Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı, 2017 yılında 13 bin 642 iken 2021 yılında 12 bin 239 oldu. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2017 yılında yüzde 4,6 iken bu Oran 2021 yılında yüzde 3 oldu.

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde, 2021 yılında Alzheimer hastalığından ölen İhtiyar erkeklerin oranı yüzde 2,2 iken İhtiyar bayanların oranı yüzde 3,8 oldu.

Yaşlı bireylerin yüzde 31,6’sı konutta bakım hizmeti alarak yaşamayı istediğini belirtti

Aile yapısı araştırması sonuçlarına nazaran 15 ve daha üst yaştaki bireylerin kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarındaki Ömür tercihleri incelendiğinde, yüzde 30,7’si konutta bakım hizmeti almayı, yüzde 27,5’i çocuklarının yanında kalmayı, yüzde 15’i ise huzurevi/bakımevine gitmeyi istediğini belirtti.

Yaşlı bireylerin kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarındaki Ömür tercihleri incelendiğinde, yüzde 46’sı çocuklarının yanında kalmayı, yüzde 31,6’sı konutta bakım hizmeti almayı, yüzde 10,3’ü ise huzurevi/bakımevine gitmeyi istediğini belirtti.

Yaşlı bireylerin, çocukları tarafından haftada birkaç Kez ziyaret edilme oranı yüzde 55

Aile yapısı araştırması sonuçlarına nazaran çocukları ile tıpkı meskende yaşamayan İhtiyar bireylerin çocukları tarafından ziyaret edilme sıklığı incelendiğinde, haftada birkaç Sefer ziyaret edilme oranı yüzde 55 iken hiçbir Vakit ziyaret edilmeme oranı yüzde 1,3 oldu. Haftada bir Sefer ziyaret edilme oranı yüzde 9, ayda birkaç Defa ziyaret edilme oranı yüzde 15,4, ayda bir Defa yahut daha az sıklıkla ziyaret edilme oranı ise yüzde 19,3 oldu.

Mutlu olduğunu beyan eden İhtiyar bireylerin oranı yüzde 57,7

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran, Mesut olduğunu beyan eden 18 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı 2022 yılında yüzde 49,7 iken bu Oran 65 ve daha üst yaştaki bireyler için yüzde 57,7 oldu. genel Sevinç seviyesi orta düzeyde olan İhtiyar bireylerin oranı yüzde 28,6 iken mutsuz olduğunu beyan eden yaşlıların oranı ise yüzde 13,7 oldu.

Yaşlı bireylerin Sevinç kaynağı yüzde 59,5 ile aileleri

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran, İhtiyar bireylerin 2017 yılında en Kıymetli Sevinç kaynağı yüzde 65,8 ile aileleri, yüzde 16,5 ile çocukları, yüzde 7,2 ile eşleri, yüzde 6,4 ile torunları iken 2022 yılında yüzde 59,5 ile aileleri, yüzde 21,7 ile çocukları, yüzde 7,3 ile eşleri ve yüzde 7 ile torunları oldu.

İnternet kullanan İhtiyar bireylerin oranı 2022 yılında yüzde 36,6

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına nazaran, İnternet kullanan 65-74 ıslak kümesindeki bireylerin oranı 2017 yılında yüzde 11,3 iken bu Oran 2022 yılında yüzde 36,6’ya yükseldi. İnternet kullanan İhtiyar bireyler cinsiyete nazaran incelendiğinde, erkeklerin bayanlardan daha Çok İnternet kullandığı görüldü. İnternet kullanan İhtiyar erkeklerin oranı 2022 yılında yüzde 43,8 iken İhtiyar bayanların oranı yüzde 30,3 oldu.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir