Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler) Nelerdir?

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) Nelerdir?

Araç Tavsiyeleri, Genel Eyl 10, 2022 Yorum Yok

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler), herkes için daha iyi bir gelecek elde etmeyi amaçlayan, birbiriyle bağlantılı 17 küresel hedeften oluşan bir dizidir. Bu hedefler 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından belirlendi ve 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu hedefler, barış ve refah için ortak bir plandır.

17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler), dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için belirlenen 17 küresel hedeften oluşan bir dizidir. Birleşmiş Milletler bu hedefleri insanların daha iyi yaşamalarına yardımcı olmak için belirlemiştir. Hedef 17, tamamen ortaklıklarla ilgilidir. Başka bir deyişle, sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı yeniden canlandırmak ve güçlendirmekle ilgilidir.

Diğer 16 hedef daha yaygın olarak bilinse de, SDG 17 genellikle göz ardı edilmektedir. Hedefler arasında en az popüler olanlardan biri ve çoğu ülke bu hedefin gerisinde kalıyor. Dünyanın bu hedefe ulaşamaması, diğer 16 hedefe ulaşmayı çok daha zor hale getirecek. Bu nedenle, hedefin uluslararası kalkınma görüşmelerinin ön saflarında yer alması zorunludur.

17 SKH aşağıdaki sonuçlara ulaşmayı amaçlamaktadır: yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılması; çocuklara yönelik şiddetin azaltılması ve sona erdirilmesi; okyanusların ve deniz kaynaklarının korunması; ve çevresel adalet ve eşitliği teşvik etmek. SKH’ler ayrıca ekonomik büyüme ve endüstrinin yanı sıra iklim değişikliğini ve istilacı yabancı türleri de hedefliyor. Bu hedeflere, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden politika ve stratejilerin benimsenmesi yoluyla ulaşılabilir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler) Nelerdir?

169 Hedef

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), yoksulluğun ve açlığın olmadığı, herkesin kaliteli eğitime, temiz suya, uygun fiyatlı enerjiye ve insana yakışır işe erişebildiği bir dünyaya ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca endüstriyel kalkınma ve sürdürülebilir şehirler ve toplulukların yanı sıra küresel kaçak avcılıkla mücadele ve sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefliyorlar.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 17 hedef ve 169 hedeften oluşan bir dizidir. Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarısını temel alırlar ve dünyayı herkes için daha iyi bir yer haline getirmeyi amaçlarlar. Bölünemezler, bütünleşirler ve kalkınmanın çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını dengelerler.

Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği sürdürülebilir kalkınmanın kritik bir bileşenidir. Bunu başarmak için kadınların kaliteli eğitime, ekonomik kaynaklara ve siyasi katılıma eşit erişime sahip olmaları gerekir. Ayrıca istihdam, liderlik ve karar verme konularında erkekler ve erkeklerle eşit fırsatlara sahip olmalıdırlar.

232 Gösterge

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki ilerlemeyi ölçmek için göstergeler kullanılır. 17 küresel hedefin her birinin bir veya daha fazla göstergeyle belirli bir hedefi vardır. Bu hedefler için küresel gösterge çerçevesi, 2016 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (IAEG-SDG’ler) konusunda Kurumlar Arası ve Uzmanlar Grubu tarafından geliştirilmiştir. Bu çerçeve, 2017 yılında BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir ve şu anda 232 gösterge içermektedir. Bununla birlikte, birçok gösterge hala geliştirilme aşamasındadır. Bu çerçeve, verilerin mevcudiyeti ve güvenilirliği arasında dengeli bir yaklaşım sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Sonuç olarak, göstergeler üç kategoriye ayrılır: Kademe I, Kademe II ve Kademe III.

Göstergeler, SKH’lerin izlenmesinin bel kemiğidir. Yönetim araçları veya hükümetlerin ilerlemeyi gözden geçirmeleri için “rapor kartları” olarak kullanılabilirler. SKH gösterge çerçevesi, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde uygulanabilecek hem nicel hem de nitel göstergeleri içerir. Bu göstergeler, hükümetlerin en kritik öncelikleri belirlemelerine ve ilerlemelerini ölçmelerine yardımcı olacaktır. 2030 yılında hedefler gözden geçirildiğinde, göstergeler programların ve politikaların başarısının bir göstergesini sağlayacaktır.

Kimseyi Geride Bırakma

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri veya SKH’ler, 2015 yılında tüm BM üyeleri tarafından kabul edilen on yedi maddelik bir gündemdir. Bu hedeflerde kimseyi geride bırakmama sözü veriyoruz. Ulaşılması iddialı bir hedef gibi görünebilir, ancak bu hedeflere ulaşabilirsek, sonunda dünya daha iyi bir yer olacak.

SKH’ler, 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için bir dizi hedef ve hedeftir. Bu hedeflere ulaşmak için hükümetler kimseyi geride bırakmamaya odaklanmalıdır. Bu yaklaşım, toplumun en yoksul üyelerine vurgu yapar ve kalkınma işbirliğinin en yoksulların yararına olacak şekilde yeniden yönlendirilmesi çağrısında bulunur.

Önce En Arkadakine Ulaş

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) yoksulluğu ortadan kaldırmayı ve tüm insanların refahını sağlamayı amaçlar. Eşitsizliği azaltmayı ve çocukların, kadınların ve yoksulların refahını iyileştirmeyi amaçlıyorlar. Bu hedefler, daha fazla kamu yatırımı ve insan sermayesine daha fazla dikkat gerektirecektir.

Küresel hedefler, bölgesel ve ulusal düzeyde geliştirilen göstergelerle tamamlanacak olan küresel göstergeler kullanılarak ölçülecektir. Bu göstergeler Mart 2016’ya kadar BM İstatistik Komisyonu tarafından kabul edilecektir. Bundan sonra BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi ve Genel Kurulu tarafından kabul edilecektir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir