Koruyucu aile olmanın şartları

Araç Tavsiyeleri, Ehliyet Tipleri, Ekonomik Sürüş, Eski Ehliyet Değişimi, Genel, Sürücü Belgesi Sınıfları, Sürücü Kursları Şub 20, 2023 Yorum Yok

Kahramanmaraşlı zelzeleden sonra sarsıntıda yakınlarını kaybeden çocuklar ya da enkazdan çıkartılan bebeklerin korucuyu ailesi olmak için pek Fazla talep geldi.

Bu husustaki bilgiler nihayet vakitlerde daha Fazla soruluyor ve araştırılıyor.

Korucuyu aile olmak için Değerli kriterler var. Ve bu mevzudaki en Kesin bilgiler Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlandı.

7 bin 481 çocuk kollayıcı ailede

2020 yılı Haziran ayı prestijiyle 6 bin 158 gözetici aile yanında 7 bin 481 çocuk bulunuyor.

Koruyucu aile olmanın şartları

Koruyucu aile ile evlatlık edinme ortasında farklar olduğunu ve kriterlerinin de farklı olduğunu hatırlatarak, gözetici aile olmanın kurallarını aktarıyoruz:

Soru 1: Hami aile nedir?

Koruyucu aile; Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir mühlet için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa yahut uzun müddetli olarak, fiyatlı yahut istekli statüde devlet kontrolünde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen Müsait aile ya da şahıslardır.

Soru 2: Kollayıcı aile hizmetinde Gaye nedir?

Koruyucu aile hizmetinde gaye; korunma ve bakım altında bulunan çocuğun, karmaşık ve sıkıntılı olan devrini örselenmeden geçirmesini ve olağan hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. Esirgeyici aile, kurumla işbirliği içinde; çocuğa, öz ailesi, okulu ve etrafıyla bağlantılarını devam ettirmelerini sağlayarak Yardımcı olur.

Soru 3: İstekli aile ve esirgeyici aile ortasındaki ayrım nedir?

Bakım kuruluşlarında muhafaza ve bakım altında bulunan çocuklarla, istekli aile olarak; kendi ilgi, Yetenek ve eğitimleriniz doğrultusunda katkı vermek maksadıyla, Faaliyet ve çalışmalar yapabilirsiniz. Ayrıyeten isteğiniz doğrultusunda ve Müsait görülmesi halinde çocukları resmi tatil ve Özel günlerde yatılı olarak meskeninizde Konuk edebilirsiniz.

Soru 4: Hangi çocuklar bu hizmet kapsamında esirgeyici aileler yanına yerleştirilebilir?

Öz ailesi bulunan, öz ailesince bir mühlet için bakılamayan, Türlü nedenlerle evlat edindirilme talihini tümüyle yitirmiş olan, kız ya da erkek, sağlıklı ya da Mani durumu olan, Biricik ya da kardeş olup, gözetici aile yanına yerleştirilmeye Müsait olduğu Uğraş elemanları tarafından belirlenmiş çocuklardır.

Soru 5: Kimler esirgeyici aile olabilir?

Evli ya da bekar herkes aşağıdaki şartları sağladığı takdirde gözetici anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabilir;

T.C. vatandaşı iseniz, Daimi Türkiye’de ikamet ediyorsanız, 25-65 Yaşları ortasındaysanız, en az ilkokul mezunu iseniz, tertipli bir gelire sahipseniz ve çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi değilseniz.

Soru 6: müracaat esnasında istenilen evraklar nelerdir?

Öğrenim durumunu gösterir evrakın onaylı örneği, iş, gelir ve toplumsal Emniyet durumunu gösteren dokümanın onaylı örneği, isimli sicil dokümanı, hami aile olacak şahıslar ve varsa Birlikte yaşadığı şahısların fizikî mahzuru, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren sıhhat konseyi raporu.

Soru 7: Nasıl başvurabilirim?

İl Müdürlüklerine şahsen, e-devlet, bakanlık Web sayfası üzerinden.

Soru 8: Hami aile adaylarına ait nasıl bir araştırma yapılmaktadır?

Koruyucu Aile Yönetmeliği kapsamında ailelerden Türlü evraklar istenmekte(sağlık raporu, isimli sicil kaydı, öğenim dokümanı, gelir evrakı vb) bununla Bir arada çocuk ile kollayıcı aile münasebetleri açısından Ehemmiyet taşıyan Temel mesleksel değerlendirmelerine temel oluşturacak incelemeler yapılmaktadır.

Soru 9: Kollayıcı aile olduğumda konutumu ve ailemi hazırlamam gerekiyor mu?

Evet, konutunuzda çocuk için Müsait bir ortam düzenlemeniz ve aileniz ile toplumsal etrafınızı bu mevzuda hazırlamanız gerekmektedir.

Soru 10: Kendi çocuğum varken hami aile olabilir miyim?

Evet, kendi çocuğunuz olsa dahi gözetici aile olabilirsiniz.

Soru 11: Çocuk bende ne kadar müddet ile kalacak?

Çocuğun korunma altına alınma nedenine bağlı olarak öngörülen hizmet uygulama planı kapsamında değişkenlik gösterecektir. Uzun yıllar sizinle kalabileceği üzere makul bir müddetten sonra biyolojik ailesine döndürülme ihtimali de bulunmaktadır. Biyolojik ailesine döndürülme sürecinde  çocuğun yüksek faydası göz önünde bulundurulur.

Uygulamada çoklukla çocukların hami ailelerin yanında reşit oldukları reşit olduktan sonra da hami aileleriyle Birlikte yaşamaya devam ettikleri yaygın olarak görülmektedir.

Soru 12: Çocuğun ıslak kümesini ve cinsiyetini seçebilir miyim?

Evet, lakin size ve ailenize en güzel Ahenk sağlayabilecek çocuğun özellikleri hakkında yönlendirme yapılacaktır.

Soru 13: Kollayıcı aile olarak kaç çocuğa bakabilirim?

Kardeş çocukların bir ortada tıpkı aileye yerleştirilmesi tercih edilmektedir. Çocuklar ve kollayıcı aile ortasında birebir alaka kurulması ve çocukların sağlıklı kişisel gelişimlerinin sağlanacağı Müsait kuralların bulunması bahisleri kıymetlendirilerek karar verilecektir. Hami ailelere 3 çocuk yerleştirilebilmektedir.

Soru 14: Evlat edinme ve kollayıcı aile arsındaki ayrım nedir?

Evlat edinme çocuğun velayet haklarının evlat edinene mahkeme kararı ile devredilmesidir. Hami aile çocuğun bakım, yetişme ve eğitim sorumluluğunu devlet ile paylaşılırken çocuğun velayeti biyolojik ailesinde kalır.

Soru 15: Esirgeyici aile hizmet bakım çeşitleri nelerdir?

a) Hısım yahut Yakın Etraf Esirgeyici Aile Modeli: Veli ya da vasi dışında kalan kan bağı bulunan akrabalar (teyze, hala, amca, dayı, büyükanne, büyükbaba gibi) ya da çocuğun irtibat içinde olduğu yahut tanıdığı bakıcı, komşu üzere yakın etrafında olan şahıs ve ailelerin sağladığı bakımdır.

b) Süreksiz Gözetici Aile Modeli: Acil muhafaza gereken ya da hakkında hizmet planı oluşturulmamış ve kurum bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden Türlü nedenlerle şimdi yararlandırılamamış çocuklar için, aldıkları eğitimler Çok bir ay ortasında değişen bakımdır.

c) Periyodik Hami Aile Modeli: Öz ailesi yanına kısa müddette döndürülme imkanı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, şahıs ve ailelerin sağladığı bakımdır. Uygulamada yaygın olan Kollayıcı Aile Modelidir.

ç) Uzmanlaşmış Kollayıcı Aile Modeli: Özel zorlukları ve gereksinimleri olan çocuklara Yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan yahut aldıkları eğitimler ile profesyonel seviyeye gelmiş şahıs ve ailelerin sağladığı bakımdır.

Soru 16: Hami aile olmak için eğitim Gerekli midir?

Akraba yahut Yakın Etraf Hami Aile Modelinde, tercih edilmesi halinde genel ebeveynlik maharetlerinin kazanıldığı en az Temel ana-baba eğitimleri kapsamında eğitim alınması çocukla irtibat açısından faydalı görülmektedir.

Süreli Esirgeyici Aile Modelinde de tercih edilmesi halinde genel ebeveynlik maharetlerinin kazanıldığı en az Temel ana-baba eğitimleri kapsamındaki eğitim ile çocuğun öz ailesi dışında bir Öbür aile yanında yetiştirilmesine ait olarak verilen Gözetici Aile Birinci Kademe Eğitiminin alınması çocukla irtibat açısından faydalı görülmektedir.

Geçici ve Uzmanlaşmış Kollayıcı Aile Modellerinde ise daha Özel ilgi, dayanak ve bakım gerektiren çocuklara hizmet verildiğinden, Temel ana-baba eğitimleri ile Hami Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimlerinin alınması mecburidir.

Soru 17: Esirgeyici aile yanındaki çocuklar biyolojik aileleriyle görüşür mü?

Koruyucu aile hizmetinde çocuğun biyolojik ailesi ile görüşme hakkı vardır. Kurum  tarafından çocuğun biyolojik ailesiyle görüşmesinin Müsait görüldüğü durumlarda Vilayet müdürlüklerinde toplumsal çalışma vazifelilerinin eşlik ettiği bir ortamda görüşebilirler.

Soru 18: Esirgeyici ailelere ve yerleştirilen çocuğa sağlanan imkanlar nelerdir?

-Özel zorlukları yahut gereksinimleri bulunan ya da engelli çocuklar için aylık bakım fiyatı yüzde elli artırılarak uygulanır.

-Her öğretim yılı başında eğitim masrafları karşılığı olarak bakım fiyatı üç kat arttırılarak ödenir.

-Çocukların giysi masrafları için yılda iki Kez bakım fiyatı iki kat arttırılarak ödenir.

-Çocukların sıhhat harcamaları Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu kararları kapsamında karşılanır.

-Yaş ve eğitim durumlarına nazaran çocuklara aylık olarak harçlık ödemesi yapılır.

-Bir Uğraş edinmek üzere halk ya da Özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılacakların fiyatsız kontenjanlardan yararlanma durumları kıymetlendirilir, bu imkândan yararlanamayanların kurs müddetince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ait etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav-kayıt ve servis fiyatları ile bunlara ait her türlü araç gereç ve materyal sarfiyatları karşılanır.

-Reşit olup eğitimlerine devam eden çocukların korunma kararı uzatılarak muhtaçlıkları karşılanmaya devam edilir.

-Koruyucu ailelerden, eşine yahut bir yakınına bağlı olmaksızın emekliliğine temel toplumsal garantisi olmayan eşlerden birinin bir minimum fiyat fiyatı üzerinden Toplumsal Emniyet Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve ödeme dokümanının ibrazı halinde primleri aylık olarak ödeme ek edilerek karşılanır.

Gözden Kaçmasın Evlat edinmenin yasal koşulları Haberin Detayları

Soru 19: Engelli çocuklar hami aileye yerleştiriliyor mu?

Elbette, kollayıcı ailelere yerleştirilen çocukların yüzde 10 undan fazlası Mani durumu olan çocuklardır. Kollayıcı aile fiyatları de artırımlı olarak 1.5 sert ödenir. Yüzde 100 Mani durumu olan çocuğa bakan gözetici aileleri bulunmaktadır.

Soru 20: Farklı Bir Vilayetten Çocuğa Kollayıcı Aile Olabilir miyim?

İller ortası eşleştirme yoluyla farklı bir vilayette korunma ve bakım altında bulunan bir çocuğa hami aile olabilirsiniz.

Soru 21: Gözetici aileyim, vazife yahut tatil emeli ile çocuğu beraberimde Yurt dışına götürebilir miyim?

Veli, vasi yahut kayyumun müsaadesi, çocuk ve aileyi izlemekle vazifeli toplumsal çalışma görevlisinin Müsait görüşü ile kurula sunulur. Kurul tarafından çocuğun Yurt dışına çıkmasının Müsait görülmesi halinde, Vilayet Müdürünün teklifi ve mahalli mülki amirin onayı ile Gerekli müsaade verilir.

Soru 22: Hami ailelik müddetince acil durumlarda nereyi aramalıyım?

Koruyucu aile sürecinden Mesul işçi ile irtibat kurabilirsiniz. Ayrıyeten Bakanlığın Davet merkezi olan ALO 183 sınırı ve Vilayet Müdürlüklerinin nöbetçi çalışanıyla irtibata geçebilirsiniz.

Soru 23: Hami aile hizmeti hangi nedenlerden Dolayı sona erdirilir?

Koruyucu ailenin mevzuatta belirtilen misyon ve yükümlülükleri yerine getirmemesi. Çocuğun yararlanacağı hizmet modelinin değişmesi yahut muhafaza kararının kaldırılması. Kollayıcı ailenin rastgele bir nedenle hizmet vermekten vazgeçmesi.

Soru 24: Hami ailede bakılan çocukların sıhhat sarfiyatları nasıl karşılanmaktadır?

Koruyucu ailede bakılan çocukların sıhhat harcamaları için kurum bakımındaki çocuklarda olduğu üzere 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu kararları uygulanmaktadır.

Soru 25: Kollayıcı ailelere toplumsal teminat prim dayanağı Mevcut mıdır?

Koruyucu aile mukavelesi devam eden gözetici ailelerden, eşine yahut bir yakınına bağlı olmaksızın emekliliğine temel toplumsal teminatı olmayan eşlerden birinin bir minimum fiyat meblağı üzerinden Toplumsal Emniyet Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve ödeme dokümanının ibrazı halinde primleri aylık ödemelere ek edilerek Bakanlıkça gönderilen ödenekten karşılanır.

Soru 26: Yabancı asıllı çocuklar hami aileye yerleştiriliyor mu?

Evet, Suriye başta olmak üzere ırak ve Afganistan’dan Türkiye’ye sığınan müdafaa muhtaçlığı olan  Cenk mağduru çocuk, kendilerine yuvasını açan Türk hami aileler sayesinde yaşama yine tutunmaktadır.

Gözden Kaçmasın Yetim Vakfı, kayıp depremzede çocuklar için halkı dikkatli olmaya çağırdı Haberin Detayları

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir