İstifadan sonra başka yerde işbaşı yapana kötü haber

Araç Tavsiyeleri, Ehliyet Tipleri, Ekonomik Sürüş, Eski Ehliyet Değişimi, Genel, Sürücü Belgesi Sınıfları, Sürücü Kursları Nis 02, 2023 Yorum Yok
İHA

Tam 4 sene boyunca çalıştığı Amel yerinden istifa eden personel, sonraki gün Öbür bir yerde mesaiye başladı.

Tüm görüşmelerine Karşın kıdem ve ihbar tazminatı alamayan personel, İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Davacı personel; çalışması boyunca Çok mesai yaptığını, yıllık müsaadelerini kullanmadığını, Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde dahi çalışmaya devam ettiğini lakin hak ettiği fiyatların ödenmediğini savundu.

Mahkeme: Patron haksız

Davalı şirket avukatı ise davacının patron nezdinde minimum fiyatla çalıştığını, Öbür bir Amel yerinde Amel bulması nedeniyle istifa ederek kendi isteği ile işten ayrıldığını, argüman ettiği üzere Çok mesai yapmadığını savunarak davanın reddini talep etti.

Mahkeme; davacının Amel akdinin davalı patron tarafından haksız nedenle feshedildiğine hükmetti.

Yargıtay ortaya girdi

Davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık müsaade alacağı taleplerinin kabulüne, davacı tarafından ispatlanamayan Çok mesai, hafta tatili ve Ulusal bayram genel tatil fiyatı taleplerinin reddine karar verildi.

Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince, devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal karar

Emsal kararda; davacının Amel akdinin nasıl sona erdiğine ait bir İzah yapmadığı, davalının ise davacının Öbür yerde Amel bulduğu için işi kendi isteğiyle bıraktığını savunduğu hatırlatıldı.

Kararda şöyle denildi:

“Kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken…”

Feshe ait dinlenen Şahit beyanlarına nazaran davacı şahitlerinden birinin davacı ile tıpkı Amel yerinde çalışmasının bulunmadığı, diğer davacı şahidinin ise davacının Amel akdinin sona ermesinden Evvel davalı Amel yerindeki çalışmasının sona erdiği anlaşılmıştır. Davalı şahitlerinin ise davalının savunmasını doğrular formda beyanda bulundukları, evrak ortasında bulunan hizmet döküm cetveli incelendiğinde davalı Amel yerinde Amel akdi ayın 10’unda sona eren davacının ayın 11’inde dava dışı Öbür bir Amel yerinde işe girişinin yapıldığının görüldüğü ortadadır. Ayrıyeten Yine evrak içinde bulunan Toplumsal Emniyet Kurumu işten ayrılış bildirmesinde davacının işten çıkış nedeninin Kod 3 (işçinin Amel akdini haklı neden olmadan feshi – istifa) olarak gösterildiği anlaşılmakla davacının işi kendi isteğiyle bıraktığının kabulüyle kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken, yazılı halde kabulüne karar verilmesi kusurlu olup bozma nedenidir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir