İnşirah ne demek? İnşirah Müddeti okunuşu, manası ve faziletleri!

Araç Tavsiyeleri, Ehliyet Tipleri, Ekonomik Sürüş, Eski Ehliyet Değişimi, Genel, Sürücü Belgesi Sınıfları, Sürücü Kursları Eki 31, 2022 Yorum Yok

İnşirah Mühleti, Kur’an-ı Kerim’in 94. müddetidir. Mekke periyodunda inmAmel ve 8 ayetDeri oluşmuştur. En kısa müddetlerden birisidir.

İnşirah söz manası olarBeyaz açılmBeyaz ve genişlemek manasına gelir. Müddette, her zahmetle Bir arada mutlbüyük bir kolaylığın olduğu bildirilmiştir.

Yüce Allah’ın (C.C) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e manevi lütufları özetlenmiştir. Hadis kaynaklarında İnşirah Mühleti faziletleri ile ilgili Değerli bilgiler yer almıştır.

İnşirah ne demek?

1. Gönül ferahlığı, İç açılması.

2. Ferahlık.

İnşirah bulmak: Sorunlu kişinin içinin açılması ve ferahlamış hissetmesi.

İnşirah Ferahlığı: Keder ve kahır anlarında İnşirah mühleti okunduktLahza sonra kişinin hissettiği gönül ferahlaması ve manevi taraftan rahatlfakBeygir duygusu.

İnşirah Müddeti okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada’na ‘anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa’na leke zikreke

5- Feinne me’al’usri yüsren

6- İnne me’al’usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Müddeti anlamı

Rahmân ve Rahîm olLahza Allah’ın ismiyle.

Senin için bağrını açmadık mı?

İndirmedik mi senden o yükünü?

O sırtında gıcırdamakta olLahza (ve bu biçimde sanne eziyet veren) yükünü?

Senin şanını yüceltmedik mi?

Demek ki, zorlukla birlikte bir kolaylık var.

Evet o zorlukla birlikte bir kolaylık var!

O halde boş kaldığında Tekrar kalk yorul!

Ve ancBeyaz Rabbinden Ümit et, daima O’na doğrul!

İnşirah Mühleti faziletleri

İnşirâh müddetinin fazileti ile ilgili olarak, “Kim Elem neşrah mühletini okursa âdeta hüzünlü olduğum sırada yanıma gelip beni rahatlatmış sayılır” meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, III, 222) bu rivayet muteber sayılmamıştır. Türkçe’deki, “Elif demeden ‘fergab’a çıkılmaz” tabirinde bu mühletin nihayet sözüne işaret vardır. nihayet ÇFile Osmanlı âlimlerinden Edirne Müftüsü Fevzi Efendi Ḳudsiyyü’l-feraḥ fî tefsîri sûreti Elem neşraḥ (İstanbul, ts.) ismiyle bir eser kaleme almıştır.

İnşirah Müddeti tefsiri

“Senin kalbini açıp genişletmedik mi?” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “şerh-i sadr” kavramını Râgıb el-İsfahânî, “kalbin ilâhî bir nTümör ile İlah tarafındLahza bir huzTümör ve sükûnet, bir rahatlık ile genişletilmesi” halinde açıklamıştır (el-Müfredât, “şrh” md.). Hz. Peygamber’in kalbinin açılıp genişletilmesi sözünü, Zümer müddetinin 22. âyeti de dikkate alındığında, onun beşerî idrBeyaz kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve âzami düzeye çıkarıldığına işaret olarBeyaz anlamBeyaz Müsait olur. Müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, muhafazası ve peygamberlik vazifesini yerine getirebilmesi için kendisine verilmAmel olLahza zihin açıklığı, mâneviyBeygir yüksekliği üzere mânalarla da açıklamışlardır. Birtakım müfessirler ise Duhâ müddetinin devamı mahiyetinde olLahza bu âyetlerde, bir müddet Ara verilmAmel olLahza vahyin yine başlamasıyla Hz. Peygamber’in mâneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.

2 ve 3. âyetlerde, Resûlullah’ın belini büktüğü bildirilen “yükŞöhret kaldırılması”ndLahza niyetin ne olduğu konusunda değişik açıklamalar yapılmıştır (bk. Râzî, XXXII, 4-5). Bize nazaran Allah’ın bir lütuf olarBeyaz onun omuzlarındLahza kaldırdığı yük iki biçimde açıklanabilir: a) Ortasında yaşadığı topluluğun inanç ve ahlâk tarafından içine düştüğü durumdLahza Dolayı duyduğu ıstırabın, Allah’ın kendisini vahye mazhar kılıp kalbine Ümit ve ferahlık vermesi suretiyle dindirilmesi yahut hafifletilmesi; b) Tevhid inancını ve insLahza ilgilerinde adalet, dürüstlük, merhamet, güzellikte yardımlaşma üzere faziletleri hâkim kılma uğraşında birFazla ilâhî desBiricik ve inayete mazhar kılınması.

Hz. Peygamber’in “şanının yüceltilmesi”ne müfessirler, Resûlullah’ın isminin Mübarek kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehâdette onun isminin Allah’ın ismiyle Birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafındLahza hürmetle anılmasını, Kur’an’da Allah’a itaatle Bir arada ona da itaBeygir edilmesinin emredilmesini Örnek gösterirler (bk. Şevkânî, V, 542). Âlemlere rahmet olarBeyaz gönderilmAmel olması da (bk. Enbiyâ 21/107) onun şanının yüceltildiğini Anlatım eder. Ayrıyeten erken periyoda ilişkin olLahza bu âyeti, ileride Resûlullah’ın isminin ve bildiri ettiği dinin bütŞöhret dünyada tanınıp yayılacağını bildiren bir Muştu olarBeyaz anlamBeyaz da mümkündür. Yeniden, Kur’an’da onun müstesna niteliklerini, İlah katındaki pozisyonu ve kıymetini açıklayLahza âyetler de bu bağlamda “şanını yüceltme” olarBeyaz kıymetlendirilebilir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir