Diyanet 11 Kasım 2022 Cuma Hutbesi konusu ve tam metni: “Önce Tedbir Sonra Tevekkül”

Araç Tavsiyeleri, Ehliyet Tipleri, Ekonomik Sürüş, Eski Ehliyet Değişimi, Genel, Sürücü Belgesi Sınıfları, Sürücü Kursları Kas 10, 2022 Yorum Yok

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 11 Kasım 2022 tarihli Cuma hutbesinin konusu ve tam metni muhakkak oldu.

Bu hafta mescitlerde okunacak hutbenin konusu “Önce Tedbir Sonra Tevekkül” oldu. 11 Kasım 2022 Cuma günü bütün mescitlerde bu hutbe okunacak.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 11 Kasım 2022 tarihli ve “Önce Tedbir Sonra Tevekkül” bahisli cuma hutbesi tam metni..

Muhterem Müslümanlar!

Mülkün yegâne sahibi olan Ulu Rabbimiz, en Ufak zerreden uçsuz bucaksız kâinata varıncaya kadar her şeyi bir ahenk ve düzey içerisinde yaratmıştır. Yaratılıştaki bu mükemmel ahenk, “Sünnetullah”a yani Allah’ın kararına ve kanunlarına nazaran işlemektedir. Bizlere düşen, bu ilahi düzey ve maddelere nazaran devinim etmek, kainatta Mevcut olan sebep-sonuç ilgisine Müsait davranmaktır.

Aziz Müminler!

Sebepler dairesinde cereyan eden hadiselerden biri de afetlerdir. zelzele üzere afetlere Mani olmak elbette Muhtemel değildir. Lakin akıl, ilim ve Deneme ışığında afetlere karşı Tedbir almak ve bunların yol açacağı tahribatı en üye indirmek öncelikli misyonumuzdur. İslam’ın emrettiği tevekkül anlayışının gereği de budur. Dinimiz, Evvel Tüm önlemleri almamızı, üzerimize düşen Tüm sorumlulukları yerine getirmemizi emreder. Ondan sonra Allah’a tevekkül etmeye, O’na güvenip teslim olmaya Davet eder. Gerçekten bir adam Peygamber Efendimiz (sas)’e gelerek, “Ya Resûlallah! Devemi bağlayıp da mı Allah’a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim.” diye sorduğunda İlah Resûlü (sas), ona şöyle yanıt vermiştir: “Önce deveni bağla, sonra Allah’a tevekkül et!” (1)

Kıymetli Müslümanlar!

Aldığımız Tüm önlemlere Karşın Üzüntü bir hadiseyle karşılaştığımızda ise biz müminlere düşen sabırlı ve metanetli olmak, Allah’ın takdirine istek göstermektir. İçinde bulunduğumuz durumu akl-ı selim ile pahalandırmak, ihmal, yanlış ve yanlışlardan Gerekli dersleri çıkarmaktır. Cenabıhakk’a tazarruda bulunmak; tevbe ve istiğfarla, dua ve niyazla O’na sığınmak, rahmet ve yardımını istemektir.

Değerli Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzey bozuldu; böylelikle İlah yanlış yoldan dönsünler diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor.” (2) Evet, afetlerin Üzücü sonuçlarının bir kısmı kendi kusur ve ihmallerimiz sebebiyledir. O halde geliniz! Afetlere karşı şuurlu, önlemli ve hazırlıklı olalım. Sevgili Peygamberimiz (sas)’in “Allah Teâlâ, birinizin yaptığı işi en sağlam halde yapmasından mutlu olur.” (3) hadisini kendimize Kılavuz edinelim. zelzele nesli üzerinde yer Meydan ülkemizin gerçeklerine Müsait adımlar atalım. Konutlarımızı en gerçek yere, en sağlam materyalle ve en hoş halde inşa etmenin uğraşında olalım. Heyelan ve sel riski bulunan bölgelerde, dere yataklarında yapı yapmaktan kaçınalım. Kendi elimizle kendimizi tehlikeye atmayalım.

Aziz Müslümanlar!

Yüzlerce vatandaşımızın vefatına, binlercesinin etkilenmesine Sebep olan 12 Kasım 1999 Düzce sarsıntısının sene-i devriyesi olan yarın saat 18.57’de sarsıntılara karşı toplumumuzda farkındalık oluşturmak emeliyle ülke genelinde “Çök, Kapan, Tutun” hareketleriyle zelzele tatbikatı yapılacaktır. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de, “Kim, bir canı kurtarırsa Tüm insanların hayatını kurtarmış üzere olur.” (4) buyurmaktadır. Bir canı kurtarmak, bir insanın hayata tutunmasına katkıda bulunmak, bu hedefe yönelik faaliyetlerin içerisinde olmak, nihayet derece saygın ve kıymetlidir. Bu vesileyle siz Pahalı kardeşlerimizi bulunduğunuz yerdeki en inançlı noktada hem bu tatbikatta yer almaya hem de AFAD tarafından verilen eğitimlere katılmaya Davet ediyorum. Hutbemi bitirirken geçmişten günümüze afetlerde vefat eden Tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cenâb-ı Hak, ülkemizi, milletimizi ve bütün insanlığı her türlü afetten koruma buyursun.

1 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 60.

2 Rûm, 30/41.

3 Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, 1/275.

4 Mâide, 5/32.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir