Cuma namazında okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Araç Tavsiyeleri, Ehliyet Tipleri, Ekonomik Sürüş, Eski Ehliyet Değişimi, Genel, Sürücü Belgesi Sınıfları, Sürücü Kursları Kas 11, 2022 Yorum Yok

Cuma namazı farz namazlarından olup 10 rekattır. 4 rekat birinci sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat nihayet sünnettir.

Cuma namazını diğer namazlardan ayıran en Aka ayrım ise cemaatle kılınması ve hutbe okunmasıdır. Okunan dualar ve müddetler birebirdir.

Cuma namazının vakti ise öğlen namazıdır. Cuma namazı için okunan ezan sonrası Müslümanlar mescide giderek ibadetlerini hoca eşliğinde yerine getirir.

Cuma namazına yeni başlayanlar yahut başlamak isteyenler cuma namazında okunacak duaları ve mühletleri ezberlemelidir. İşte ayrıntılar…

Cuma namazında okunacak dualar

Sübhaneke

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük

(vecelle senâük)*

ve lâ ilâhe ğayrük.

Ettehiyyatü

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Allahümme Salli

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.

İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Barik

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.

İnneke hamidün mecîd.

Rabbena Atina

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten

ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.

Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbenağfirli

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme

yekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Cuma namazında okunacak sureler

Fatiha Suresi

1- Bismillahirrahmânirrahîm.

2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin

3- Errahmânir’rahim

4- Mâliki yevmiddin

5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în

6- İhdinessırâtel müstakîm

7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Tebbet Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

3- Seyeslâ nâren zâte leheb

4- Vemraetühû hammâletelhatab

5- Fî cî dihâ hablün min mesed

İhlas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem toplam lehû küfüven ehad

Felak Suresi

1- Kul e’ûzü birabbil felak

2- Min şerri mâ halak

3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab

4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Nas Suresi

1- Kul e’ûzü birabbinnâs

2- Melikinnâs

3- İlâhinnâs

4- Min şerrilvesvâsilhannâs

5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

6- Minelcinneti vennâs

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir