bolluk duası nedir, nasıl okunur? bolluk duası okunuşu, manası ve fazileti

Araç Tavsiyeleri, Ehliyet Tipleri, Ekonomik Sürüş, Eski Ehliyet Değişimi, Genel, Sürücü Belgesi Sınıfları, Sürücü Kursları Eki 31, 2022 Yorum Yok

Ashab-ı kirâmın hoş bir âdetleri Mevcut idi ki her meyvenin turfandasını(İlk hasat) gördükleri zamLahza o turfandayı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e getirirlerdi. Hz. Peygamber’de o meyvelere güzelce dua okTümör ve çocuklMesafe ikram ederdi.

Hz. Peygamber(s.a.v)’in bolluk duası

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de meyveyi alır ve şöyle dua ederlerdi.
“Ey Rabbimiz! Bizim meyvelerimize bolluk ihsLahza eyle! Yâ Rabbi! Bizim Kentimize bolluk ihsLahza eyle! Yâ Rabbi! Bizim sâ’lerimize, müdlerimize bolluk ihsLahza eyle! Ey Rabbimiz! Tahkik İbrâhim Peygamber senin kulun, dostun, peygamberindir. Ben dahî tahkik senin kulun ve senin peygamberinim. İbrâhim peygamber sanne Mekke için duâ etti. Ben de sanne Medîne için duâ ederim. İbrâhim peygamberin Mekke için sanne duâ ettiği üzere ve İbrâhim peygamberin Mekke için duâ ettiğinin bir mislini de ihsLahza buyurmLahza için duâ ederim.” (Mevâhib, 2 / 23)
Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o turfanda meyveyi kutsal eline alıp zikrolunLahza duâlardLahza sonra gördüğü çocukların en küçüğünü çağırıp ona verir idi.
bolluk için bir de Kamu ortasında bilinen ve Ashab-ı Kehf’in isimlerinin zikredildiği karınca duası vardır. İşte karınca duasının okunuşu ve manası.

Karınca duası nedir, nasıl okunTümör ?

Kıtlık, borç, maddi problem üzere durumlardLahza kurtulmBeyaz isteyen beşerler, kâinatın yaratıcısı ve mülkŞöhret sahibi olLahza Allah’tLahza Rahmet ve bolluk isterler. Niyazlarını da Karınca (Bereket) duasını okuyarBeyaz lisana getirirler. Dünyevi maddi badirelerden, borçtLahza kurtulmBeyaz ve refaha ermek isteyenler peygamber, melek, kutsal kitap ve Ashabı Kehf isimleri yüzü suyu hürmetine Allah’a yakarırlar.
Duaya “karınca” isminin verilmesi bir rivayete dayanmaktadır. Hz. SüleymLahza vaktinde kuraklık yaşanmaktadır. Hz. SüleymLahza halkıyla Birlikte yağmTümör duasına giderken, bir karıncanın Allah’a yakardığını ve dua ettiğini duyar. Karıncanın duasının kabul görmesi, yağmTümör yağması sonucu bu dua lisandan lisana dolaşır.

Karınca duasının,  sahih hadis kitaplarında yer almamasına Karşın içeriğinde dine alışılmamış hiçbir Faktör bulunmuyor.

Karınca duası arapça okunuşu:

Okunuşu:
“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâağ ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshbüyük ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan.
Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahVilayet aliyyVilayet azim.
Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’lisLahza emin.
Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Ululuğu vel İkram.
Es’elüke ya Rabbel arşVilayet azimi en yerzükBirden rizkLahza halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin.
Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefeştatayyuş, Kıtmîr.”
Karınca duası Türkçe manası:
“Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshBeyaz ve Yakubun rabbi Allahım, ey rahmetleri indiren, Tevrat, Zebur, İncVilayet ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret sırf Aka ve Büyük olLahza Allaha aittir. ApAleni HBeyaz ve yegane Melik olLahza AllahtLahza Öbür hiçbir ilah yoktur. Kelamında sadık ve Emin olLahza Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey DKocamLahza ve Kaim olan, Ey cedilsiz ve ikram sahibi! Ey Aka (azim) olLahza arşın sahibi, senden beni hedilsiz ve güzel bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)”

 

 

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir